РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Journal of Optimization, Differential Equations and their Applications
останнє оновлення 10-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
фізико-математичні (13.07.2015) перереєстрація
фізико-математичні (17.03.2020)
Спеціальності:
111 - Математика (17.03.2020)
113 - Прикладна математика (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22058-11958P від 05.04.2016

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2617-0108(print)
Мова повного тексту:
Англійська
ISSN: (online)
Мова повного тексту:
Англійська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Тематика

Публікує оригінальні статті, дослідження, які пов'язані з новими результатами в теорії та застосуваннях звичайних диференціальних рівнянь, диференціальних рівнянь в частинних похідних, інтегральних рівнянь, функціональних рівнянь, стохастичних диференціальних рівнянь, оптимального керування, скалярній та векторній оптимізації та інших пов'язаних областях. В журнал приймаються до друку також статті з суміжних областей математики, таких як функціональний аналіз, теорія ймовірності, стохастичний аналіз, обернені задачі, чисельне моделювання, математична економіка, теорія ігор, теорія систем, і таке інше, за умови, що ці статті суттєво опираються на їх зв'язок з теорією оптимального керування та диференціальних рівнянь. Основна спрямованість журналу полягає в публікації статей, які адресовані не лише математикам, але також нженерам, фізикам та іншим науковцям, для яких диференціальні рівняння та методи оптимізації є базовими інструментами їх досліджень. До публікації в JODEA приймаються оригінальні статті, які містять нові нетривіальні результати, що не були попередньо анансовані в інших виданнях.

Publishes original research articles related with the recent developments both in theory and applications of ordinary differential equations, partial differential equations, integral equations, functional differential equations, stochastic differential equations, optimal control theory, scalar and vector optimization, and other related topics. The journal will also accept papers from some related fields such as functional analysis, probability theory, stochastic analysis, inverse problems, numerical computation, mathematical finance, game theory, system theory, etc., provided that they have some intrinsic connections with control theory and differential equations. Papers employing differential equations as tools serving the cause of interdisciplinary areas such as physical, biological, environmental and health sciences, mechanics and engineering are encouraged. The goal is to provide a complete and reliable source of mathematical methods and results in these fields.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Open Academic Journals Index (OAJI)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
WorldCat
Index Copernicus
Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Universal Impact Factor (UIF)
Scientific Indexing Services (SIS)
Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 066 779-14-27
FAX:
syasev@i.ua,p.kogut@i.ua
49050, Дніпро, Дніпропетровська область, Україна