РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Дніпровського університету. Серія: Ракетно-космічна техніка
останнє оновлення 12-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
технічні (02.07.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (02.07.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (02.07.2020)
173 - Авіоніка (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23265-13105ПР від 22.03.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2409-4056(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

висвітлення результатів наукових та практичних досліджень у галузі створення зразків ракетно-космічної техніки

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
WorldCat
Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

050-480-63-83,067-365-91-75
FAX:
afedsa60@gmail.com
Контактна особа Санін Анатолій Федорович
пр. Гагріна, 72, м. Дніпро, 49010