РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках
Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences
Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках
останнє оновлення 30-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Науки:
політичні (22.12.2016) перереєстрація
політичні (28.12.2019)
соціологічні (28.12.2019)
філософські (28.12.2019)
Спеціальності:
33 - Філософія (28.12.2019)
52 - Політологія (28.12.2019)
54 - Соціологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23203-13043ПР від 22.03.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2618-1274(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2618-1282(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Науковий журнал «Епістемологічні дослідження у філософії, соціальних і політичних науках» був заснований у 1993 р. (1993-2017 рр. видавався під назвою «Вісник Дніпропетровського університету. Серія: філософія, соціологія, політологія»). Журнал є одним з провідних наукових видань, в якому висвітлюються сучасні епістемологічні студії у галузі філософських, соціальних і політичних наук.

Scientific Journal «Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences» was founded in 1993 (1993-2017 was issued under the name «Visnyk of Dnipropetrovsk University. Philosophy, Sociology, Political Sciences»). The journal is one of the leading scientific publications, which highlights contemporary epistemological studies in the field of philosophical, social and political sciences.

Научный журнал «Эпистемологические исследования в философии, социальных и политических науках» был основан в 1993г. (в 1993-2017 гг. издавался под названием «Вестник Днепропетровского университета. Серия: философия, социология, политология»). Журнал является одним из ведущих научных изданий, в котором освещаются современные эпистемологические студии в области философских, социальных и политических наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (посилання)
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) (посилання)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor) (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380504817420
FAX:
epistems@ukr.net
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49010, Україна