РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Економіка, управління та адміністрування
останнє оновлення 29-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державний університет "Житомирська політехніка"
Науки:
економічні (07.10.2015) перереєстрація
економічні (18.12.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (18.12.2018)
71 - Облік і оподаткування (18.12.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (18.12.2018)
73 - Менеджмент (18.12.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (18.12.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (18.12.2018)
292 - Міжнародні економічні відносини (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23481-13321 ПР від 02.07.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2664-245Х(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-2468(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основна мета журналу – висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar (посилання)
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

0412-22-89-18
FAX:
rvv@ztu.edu.ua
вул.Чуднівська, 103, м. Житомир, Житомирська область,10005, Україна