РЕЄСТР наукових фахових видань України

Наукові горизонти
Scientific Horizons
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Житомирський національний агроекологічний університет
Науки:
економічні (12.05.2015) перереєстрація
технічні (07.10.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (06.03.2015) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
технічні (28.12.2019)
сільськогосподарські (28.12.2019) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
ветеринарні (06.03.2015) перереєстрація
ветеринарні (17.03.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (28.12.2019)
071 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
072 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
073 - Менеджмент (28.12.2019)
075 - Маркетинг (28.12.2019)
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
281 - Публічне управління та адміністрування (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)
101 - Екологія (28.12.2019)
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019)
201 - Агрономія (28.12.2019)
202 - Захист і карантин рослин (28.12.2019)
203 - Садівництво та виноградарство (28.12.2019)
205 - Лісове господарство (28.12.2019)
206 - Садово-паркове господарство (28.12.2019)
208 - Агроінженерія (28.12.2019)
183 - Технології захисту навколишнього середовища (17.03.2020)
204 - Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (17.03.2020)
211 - Ветеринарна медицина (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15886-4358 ПР від 13.11.2009

Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

висвітлення відомостей у галузі ґрунтознавства, землеробства, агрохімії, рослинництва, кормовиробництва, тваринництва, ветеринарної медицини, генетики, селекції, біологіїя, механізації, електрифікації, екології, агроекології, радіології, меліорації, зберігання та переробки продукції, економіки

Herald of Zhytomyr National Agroecological University is approved by the Presidium as a scientific edition in which the basic results of theses in agricultural, veterinary, economic and technical sciences can be published.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0412) 37-49-31,,(0412) 22-04-17
FAX: (0412) 22-04-17
visnyk_znau@ukr.net kurovska@gmail.com
бульв. Старий, 7, м. Житомир, 10008, Україна