РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Історичні науки»
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Науки:
історичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20172-9972 ПР від 05.07.2013

Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2309-8074(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

висвітлення питань давньої, нової та новітньої історії України; всесвітньої історії; проблем регіональної історії, джерелознавства та історіографії

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(03849) 2-50-57
FAX:
kaf_ukr_history@kpnu.edu.ua
кафедра історії України, історичний факультет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Татарська, 14, м. Кам’янець-Подільський, 32301, Україна