РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія»
останнє оновлення 12-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний лінгвістичний університет
Науки:
філологічні (21.12.2015) перереєстрація
філологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
35 - Філологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8830 від 03.06.2004

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-0821(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Чеська, Німецька, Французька (змішаними мовами)
ISSN: 2415-7333(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська, Чеська, Німецька, Французька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

актуальні питання мовознавства, перекладознавства та літературознавства, досліджуються актуальні проблеми у германських, романських та українській мовах

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 287-15-97,(050) 196-83-63
FAX:
philology_knlu@ukr.net
вул. Велика Васильківська 73,ауд. 501, 03150, м. Київ, Україна