РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (Вісник КНТЕУ)
останнє оновлення 08-10-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний торговельно-економічний університет
Науки:
філософські (07.10.2016)
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (28.12.2019)
Спеціальності:
51 - Економіка (28.12.2019)
71 - Облік і оподаткування (28.12.2019)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (28.12.2019)
73 - Менеджмент (28.12.2019)
75 - Маркетинг (28.12.2019)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (28.12.2019)
292 - Міжнародні економічні відносини (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13100-1984 ПР від 23.08.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-9313(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0038044) 529-50-24
FAX:
visnik@knteu.kiev.ua
Київський національний торговельно-економічний університет, 19, вул. Кіото, м. Київ, Україна, 02156