РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics
останнє оновлення 16-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19866-9666ПР від 29.04.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-2667(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2079-908X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar (посилання)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (посилання)
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
WorldCat
J-Gate
Microsoft Academic
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
OpenDOAR
IDEAS
EconPapers
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
CitEc
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 521-32-27,+38 (044) 239-31-72,+38 (044) 239-32-22
FAX: +38 (044) 239-31-28
visnuk.econom@gmail.com
03022, м. Київ-22, вул. Васильківська, 90-а, економічний факультет, к. 701