РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія»
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series «Psychology»
останнє оновлення 16-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
психологічні (29.12.2014) перереєстрація
психологічні (02.07.2020)
Спеціальності:
53 - Психологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24371-14211ПР від 24.02.2020

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2518-1378(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2708-6038(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Наведено результати теоретичних, прикладних і науково-експериментальних досліджень з актуальних питань психології.

Visnyk issue deals with the results of theoretical, empirical and scientific-experimental researches in the actual problems of psychology.

Приведены результаты теоретических, прикладных и научно-экспериментальных исследований по актуальным вопросам психологии.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef (посилання)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 521-35-09,+38 (050) 709-46-77,+38 (063) 337-01-38
FAX:
askamah@gmail.com,denyspredko@ukr.net
Контактна особа Ягіяєв Ілля Ігорович,Денис Єрофейович Предко
факультет психології, просп. Глушкова, 2а, м. Київ-117, 02017, Україна