РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
історичні (21.12.2015)
філософські (16.05.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20005-9805Р від 17.05.2013

Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-2330(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

висвітлення проблем українознавства

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 239 34 96,(044) 239 34 10
FAX:
kagam@i.ua,katrusiak@ukr.net
вул. Володимирська, 60, кім. 105, Київ, 01601, Україна