РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
останнє оновлення 09-06-2022
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Науки:
філософські (06.03.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22071-11971Р від 20.05.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1728-3817(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(38044) 239 32 81
FAX: 239 31 28
geraldphilosophy@gmail.com
Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, філос. ф-т, вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01601, Україна