РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія «Економічні науки»
Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design, Series: Economics
останнє оновлення 22-09-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет технологій та дизайну
Науки:
економічні (13.07.2015)
економічні (18.12.2018)
Спеціальності:
51 - Економіка (18.12.2018)
71 - Облік і оподаткування (18.12.2018)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (18.12.2018)
73 - Менеджмент (18.12.2018)
75 - Маркетинг (18.12.2018)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (18.12.2018)
241 - Готельно-ресторанна справа (18.12.2018)
281 - Публічне управління та адміністрування (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19330-9130 ПР від 08.08.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2413-0117(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика; Гроші, фінанси і кредит; - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); статистика; математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (044) 256-29-86
FAX: 38 (044) 256-29-86
econ-vistnyk@knutd.edu.ua
вул. Немировича-Данченка, 2, к. 1-0252, м. Київ, 01011, Україна