РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Книжкової палати
Bulletin of the Book Chamber
останнє оновлення 19-07-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова"
Харківська державна академія культури
Науки:
соціальні комунікації (16.05.2016)
соціальні комунікації (02.07.2020) відмова
соціальні комунікації (29.06.2021)
Спеціальності:
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (02.07.2020) відмова
29 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (29.06.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21783-11683ПР від 31.12.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 12/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2076-9326(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2076-9555(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, видавнича діяльность, нормативно-правове забезпечення книговидання та книгорозповсюдження, аналітично-статистичні огляди випуску видань в Україні

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380 (44) 292-30-11
FAX:
visnyk@ukrbook.net
просп. Ю. Гагаріна, 27, м. Київ, Україна, 02094