РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник КНУКіМ. Серія мистецтвознавство
Bulletin of KNUKiM. Series in Arts
Вестник КНУКиИ. Серия «Искусствоведение»
останнє оновлення 12-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет культури і мистецтв
Науки:
мистецтвознавство (13.03.2017) перереєстрація
мистецтвознавство (02.07.2020)
Спеціальності:
21 - Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (02.07.2020)
22 - Дизайн (02.07.2020)
24 - Хореографія (02.07.2020)
25 - Музичне мистецтво (02.07.2020)
26 - Сценічне мистецтво (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7949 від 06.10.2003

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2410-1176(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2616-4183(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (044) 5296138
FAX:
arts.series@knukim.edu.ua
01133, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, к. 913