РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Науки:
економічні (17.01.2014) нечинний
технічні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (07.11.2018)
технічні (07.11.2018)
педагогічні /13.00.04 / (18.12.2018)
Спеціальності:
101 - Екологія (07.11.2018)
122 - Комп’ютерні науки (07.11.2018)
131 - Прикладна механіка (07.11.2018)
132 - Матеріалознавство (07.11.2018)
133 - Галузеве машинобудування (07.11.2018)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (07.11.2018)
171 - Електроніка (07.11.2018)
051 - Економіка (07.11.2018)
073 - Менеджмент (07.11.2018)
015 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (18.12.2018)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18771-7571 ПР від 30.01.2012

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1995-0519(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2072-8263(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Висвітлення нових результатів фундаментальних та прикладних досліджень у галузі технічних, природничих, економічних та гуманітарних наук: 1. Електромеханічні системи та автоматизація. Електричні машини і апарати. Енергетика. 2. Новітні матеріали і нанотехнології. 3. Енерго- та ресурсозберігаючі технології. 4. Інформаційні системи і технології. Математичне моделювання. 5. Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві. 6. Екологічна безпека. 7. Землевпорядкування та кадастр. Будівництв. 8. Економіка і управління підприємствами, галузями, національним господарством. 9. Менеджмент, маркетинг та управління персоналом. 10. Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг. 11. Природничі науки. 12. Гуманітарні науки.

1. Electromechanical systems and automation. Electric machines and devices. Power engineering. 2. Advanced materials and nanotechnologies. 3. Energy- and resource-saving technologies. 4. Information systems and technologies. Mathematical modeling. 5. Advanced technologies in machine construction, transport and mining industries. 6. Environmental safety. 7. Land-use management and cadastre. Civil engineering. 8. Economics and management of enterprises, branches, and national economy. 9. Marketing, business and personnel management. 10. Financial accounting and money turnover. 11. Natural sciences. 12. The humanities.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Inspec
Ulrichsweb Global Serials Directory
InfoBase Index (IBI)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(5366) 3-62-17,098 4239334
FAX:
visnikkrnu@kdu.edu.ua
вул. Першотравнева, 20, к. 3210, м. Кременчук, Полтавська обл., 39600, Україна