РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки
останнє оновлення 11-01-2021
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Львівський торговельно-економічний університет
Науки:
історичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16225-4697 Р від 29.12.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

висвітлення питань історії України, політології, філософії, соціології, культурології, теорії та історії кооперації, фізичної культури та спорту

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 295 81 18,(097) 55-38-220
FAX:
redactorlka(at)gmail.com
вул. Туган-Барановського, 10, м. Львів, 79005, Україна