РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
економічні (13.07.2015)
політичні (21.12.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14623-3594Р від 30.10.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-4333(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

актуальні проблеми різних галузей міжнародних відносин: теорії та історії міжнародних відносин, міжнародного права, світового господарства і міжнародних економічних відносин, країнознавcтва та лінгвістики

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 239-41-32
FAX: (032) 255-43-17
malskiy@lnu.edu.ua
вул. Січових Стрільців, 19, м. Львів, Україна, 79000