РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Львівського університету. Серія географічна
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
географічні (13.07.2015) перереєстрація
географічні (02.07.2020)
Спеціальності:
103 - Науки про Землю (02.07.2020)
106 - Географія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14608-3579Р від 28.10.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2 на рік (із свідоцтва); 1-2 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-6441(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 0320-6599(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

висвітлення природничо-географічних питань: географії ґрунтів, біогеографії, геоморфології, палеогеографії, фізичної географії, ландшафтознавства, економічної та соціальної географії, географії туризму, охорони природи, гео- та соціоекології

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (032) 239-46-35,239-45-98
FAX:
geo_visnyk@ukr.net
Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41, 79000, м. Львів, Львівська область, Україна