РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Львівського університету. Серія: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України
Науки:
історичні (10.05.2017)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14626-3597Р від 30.10.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 1-2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-4260(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення питань книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, застосування інформаційних технологій у книгознавчих дослідженнях та роботі бібліотек

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 239-43-59
FAX: (0322) 275-60-01
libf@libr.franko.lviv.ua
вул. Драгоманова, 5, м. Львів, МСП, 79601, Україна