РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Львівського університету. Серія: Прикладна математика та інформатика
останнє оновлення 20-09-2018
Категорiя Б
Засновник(и):
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науки:
фізико-математичні (07.10.2015) перереєстровано
технічні (17.03.2020)
фізико-математичні (14.05.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (17.03.2020) перереєстровано
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020) перереєстровано
124 - Системний аналіз (17.03.2020) перереєстровано
113 - Прикладна математика (14.05.2020)
122 - Комп’ютерні науки (14.05.2020)
124 - Системний аналіз (14.05.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14612-3583 Р від 28.10.2008

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-5097(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

висвітлення оригінальних результатів з теоретичних і прикладних проблем математичного моделювання, обчислювальної математики та інформатики

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(032) 239-42-11
FAX:
kis@franko.lviv.ua
вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна