РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка, Психологія
останнє оновлення 16-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний авіаційний університет
Науки:
педагогічні (04.07.2014) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
психологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
53 - Психологія (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13512-2396 Р від 26.12.2007

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2411-264(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

висвітлення теоретико-методологічних та науково-практичних проблем в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
CrossRef
Ulrichsweb Global Serials Directory
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 406-77-68,406-75-40
FAX:

пр. Космонавта Комарова, 1, м. Київ-58, Україна, 03680