РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки)
Bulletin of the National Technical University «KhPI» (economic sciences)
Вестник Национального технического университета «ХАИ» (экономические науки)
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
економічні (09.03.2016) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
242 - Туризм (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23773-13613Р від 14.02.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 3-6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2519-4461(print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Проблематика: висвітлення питань розвитку та удосконалення економічних досліджень, завдань оптимізації основних напрямків економічної діяльності за умов ринкових відносин, а також проблеми державного регулювання виробничо-підприємницьких процесів

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 707-66-11, 707-65-07
FAX:
tpep_bulletin@ukr.net
вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна, каф. “Організації виробництва та управління персоналом”