РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування
Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Power and Heat Engineering Processes and Equipment
Вестник Национального технического университета «ХПИ». Серия: Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование
останнє оновлення 15-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Науки:
технічні (07.10.2015) перереєстрація
технічні (24.09.2020)
Спеціальності:
113 - Прикладна математика (24.09.2020)
122 - Комп’ютерні науки (24.09.2020)
132 - Матеріалознавство (24.09.2020)
133 - Галузеве машинобудування (24.09.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (24.09.2020)
142 - Енергетичне машинобудування (24.09.2020)
143 - Атомна енергетика (24.09.2020)
144 - Теплоенергетика (24.09.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23777-13617Р від 14.02.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 3-4/р (із свідоцтва); 3-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-774Х(print)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2707-7543(online)
Мова повного тексту:
Українська, Російська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Проблематика: висвітлюються питання економічності і надійності тепло - і гідроенергетичного устаткування; проблеми енергозберігаючих технологій при генерації розподілу й транспорту енергії; задачі аеро - і гідромеханіки в енергетичних машинах, а також екологічні аспекти в енергомашинобудуванні.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Index Copernicus
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+ 38 (057) 707-61-30
naumenkos@kpi.kharkov.ua
61002, м. Харків, Харківська область, Україна, вул. Фрунзе, 21, НТУ «ХПІ», кафедра «Турбінобудування»