РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Mechanics and Advanced Technologies
останнє оновлення 08-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науки:
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (28.12.2019)
133 - Галузеве машинобудування (28.12.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 22698-12598ПР від 04.05.2017

Вид видання: журнал Періодичність: 3/р (із свідоцтва); 3/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2521-1943(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2522-4255(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Метою міжнародного науково-технічного журналу «Mechanics and Advanced Technologies» є ознайомлення науковців усього світу з новітніми досягненнями в галузі машинобудування результатами наукових досліджень та вдосконаленими методами розрахунку і проектування елементів машинобудівних конструкцій.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
WorldCat
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
EBSCOhost
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

067 446-78-32,380 (44) 204-95-37
FAX: 044 204-95-37
vestnik_mmi@meta.ua,visnyk-mmi@ukr.net
Механіко-машинобудівний інститут, 03056, м. Київ, пр. Перемоги 37, корп.1, ауд. 251