РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Хімія, технологія речовин та їх застосування
Chemistry, Тechnology and Аpplication of Substances
останнє оновлення 23-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний університет "Львівська політехніка"
Науки:
хімічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (13.07.2015) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
фармацевтичні (02.07.2020) відмова
хімічні (24.09.2020)
Спеціальності:
101 - Екологія (17.03.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (17.03.2020)
162 - Біотехнології та біоінженерія (17.03.2020)
181 - Харчові технології (17.03.2020)
226 - Фармація, промислова фармація (02.07.2020) відмова
102 - Хімія (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 23585-13425Р від 27.09.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 1/р (із свідоцтва); 1/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 0321-0499(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-7307(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-1569(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

У збірнику наукових праць серії “Хімія, технологія речовин та їх застосування” опубліковано результати досліджень у галузях аналітичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій,одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету “Львівська політехніка” та в інших вищих навчальних закладах і організаціях України.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 032 258-22-09,+38 097 758-52-08,+38(032)2582215
FAX:
jctas@lpnu.ua,sjctas@gmail.com
Національний університет “Львівська політехніка”, вул. С. Бандери, 12, м. Львів-13, Львівська область, 70013