РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald
останнє оновлення 17-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Науки:
мистецтвознавство (07.10.2015) перереєстрація
культурологія (07.10.2015) перереєстрація
мистецтвознавство (02.07.2020)
культурологія (02.07.2020)
Спеціальності:
23 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (02.07.2020)
24 - Хореографія (02.07.2020)
25 - Музичне мистецтво (02.07.2020)
26 - Сценічне мистецтво (02.07.2020)
34 - Культурологія (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19938-9738ПР від 17.05.2013

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів1 Архів2
ISSN: 2226-3209(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2409-0506(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

В журналі висвітлюються актуальні питання культурології та мистецтвознавства. Видння розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

EBSCOhost
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Open Academic Journals Index (OAJI)
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Google Scholar
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Innospace
Scientific Indexing Services (SIS)
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
International Impact Factor Services (IIFS)
Academic Research Index (ResearchBib)
Journals Impact Factor (JIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+380442802193,+380442807854
FAX:
nauka@dakkkim.edu.ua
вул. Лаврська, 9, корпус 11,кім. 37, м. Київ, Україна, 01015