РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Національної академії правових наук України
останнє оновлення 11-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Національна академія правових наук України
Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"
Науки:
юридичні (09.03.2016)
юридичні (28.12.2019)
Спеціальності:
81 - Право (28.12.2019)
293 - Міжнародне право (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19889-9689Р від 09.04.2013

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1993-0909(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-79-89, 38 (057) 704-19-01
FAX:
visnyk_naprnu@ukr.net
Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Пушкінська, 70