РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Одеського національного морського університету
Herald of Odessa national maritime university
останнє оновлення 22-04-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний морський університет
Науки:
технічні (11.07.2016) перереєстрація
технічні (26.11.2020) перереєстрація
технічні (09.02.2021) перереєстрація
технічні (15.04.2021)
Спеціальності:
124 - Системний аналіз (26.11.2020)
133 - Галузеве машинобудування (26.11.2020)
135 - Суднобудування (26.11.2020)
271 - Річковий та морський транспорт (26.11.2020)
275 - Транспортні технології (за видами) (26.11.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (09.02.2021)
142 - Енергетичне машинобудування (09.02.2021)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (15.04.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24106-13946 Р від 25.07.2019

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (048) 728-31-14
FAX: 38 (048) 728-31-14

Одеський національний морський університет, 65029, Одеська область, м. Одеса, вул. Мечникова, 34