РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Одеського національного університету. Економіка
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Науки:
економічні (15.04.2014) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (17.03.2020)
071 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (17.03.2020)
073 - Менеджмент (17.03.2020)
075 - Маркетинг (17.03.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11465-338 Р від 07.07.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-0920(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-696X(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите, зовнішнє, внутрішнє

Тематика

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо удосконалення економіки країни.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 095 536 87 60
FAX:
econom@visnyk-onu.od.ua
вул. Дворянська, 2, каб. 69, м. Одеса, Одеська область, Україна, 65082