РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Одеського національного університету. Хімія
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Науки:
хімічні (07.10.2015) перереєстрація
хімічні (11.07.2019)
Спеціальності:
102 - Хімія (11.07.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 11461-334Р від 07.07.2006

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2304-0947(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2414-5963(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

Публікуються оригінальні результати досліджень з різних розділів хімії, в тому числі неорганічної, аналітичної, координаційної, органічної, біоорганічної, фізичної та колоїдної, міждисциплінарної хімії та суміжних ділянок науки.

Тhe journal publishes articles on inorganic, analytical, coordination, organic, bioorganic, physical and colloid chemistry and interdisciplinary related sciences.

В периодическом издании "Вестник Одесского национального университета. Химия" публикуются оригинальные результаты исследований по различным разделам химии, в том числе неорганической, аналитической, координационной, органической, биоорганической, физической и коллоидной, междисциплинарной химии и смежных наук.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
heraldchem@onu.edu.ua
м. Одеса, Одеська область, 65082, вул. Дворянська, 2