РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеська державна академія будівництва та архітектури МОН України
Науки:
технічні (13.03.2017) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
191 - Архітектура та містобудування (28.12.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (28.12.2019)
194 - Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 4761 від 25.12.2000

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-377Х(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Результати наукових і експериментально-теоретичних досліджень у галузі: будівництва та архітектури; будівельних конструкцій; будівельних матеріалів та технологій; гідротехнічного та транспортного будівництва; інженерних мереж та обладнання; основ та фундаментів; технології та організації будівельного виробництва.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 700-06-08
FAX:
visnuk_odaba@ogasa.org.ua
Одеська державна академія будівництва та архітектури, вул. Дідрихсона, 4, м. Одеса, Одеська область, 65029