РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник післядипломної освіти: збірник наукових праць (Серія «Педагогічні науки»)
останнє оновлення 19-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"
Науки:
педагогічні (22.12.2016) перереєстрація
педагогічні (28.12.2019)
Спеціальності:
11 - Освітні, педагогічні науки (28.12.2019)
12 - Дошкільна освіта (28.12.2019)
13 - Початкова освіта (28.12.2019)
14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (28.12.2019)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (28.12.2019)
16 - Спеціальна освіта (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22072-11972ПР від 22.04.2016

Вид видання: збірник Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2218-7650(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Основні напрями видання: висвітлення актуальних проблем загальної і професійної освіти. Представлення результатів досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

The collection covers current problems of pedagogy and psychology of vocational education. The results of researches on the history of pedagogy, methodology of education, theoretical and methodical aspects of teaching and upbringing, formation of professional competencies of specialists in the field of education, psychology of personal development, and improvement of education quality are presented.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
InfoBase Index (IBI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 481-38-10,+(38) 093-664-01-79
FAX:
ya.vasilchenko@gmail.com
вул. Січових Стрільців, 52-А, м. Київ, 04053, Україна