РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Науки:
історичні (11.07.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21483-11283Р від 27.07.2015

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2311-8911(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

У збірнику вміщено наукові статті, присвячені етносоціальним і національно-культурним процесам в Україні, актуальним проблемам історії зарубіжних країн, джерелознавства й історіографії, етнології, а також праці молодих науковців.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

59-61-03
FAX:

76025, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Інститут історії і політології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника