РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура
останнє оновлення 10-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Науки:
фізичне виховання і спорт (09.03.2016) перереєстрація
фізичне виховання і спорт (02.07.2020)
педагогічні (02.07.2020)
Спеціальності:
014 - Середня освіта (за предметними спеціальностями) (02.07.2020)
017 - Фізична культура і спорт (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12601-1485Р від 18.05.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2-4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2078-3396(print)
Мова повного тексту:
Українська
ISSN: 2411-4707(online)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська

Тематика

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем фізичного виховання школярів і студентів, біомеханіки, спортивної генетики, оздоровчо-спортивного туризму, історії фізичної культури, психології спорту й фізичного виховання, валеології, адаптивної фізичної культури, методології й менеджменту у фізичній культурі, фізичної реабілітаці.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
Ulrichsweb Global Serials Directory
International Scientific Indexing (ISI)
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0342) 59-60-12,(097) 187-14-03
FAX:
journal.pu.fc@gmail.com
76025, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"