РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Науки:
психологічні (09.03.2016)
філософські (09.03.2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21485-11285Р

Вид видання: журнал Періодичність: 1-2/р (із свідоцтва); 1-2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-1211(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська, Польська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Вісник містить статті з історії філософії, філософської україністики, етики та естетики, гносеології та логіки, філософської антропології, соціальної філософії та філософії історії, актуальних проблем онтології, методології пізнання, філософії науки, освіти, культури, релігієзнавства та теології, а також з психологічних наук і історії психології, загальної психології, соціальної та політичної психології, педагогічної та вікової психології, психології праці, соціальної роботи та діяльності в особливих умовах.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0342) 59-60-15
FAX:
kf@pu.if.ua
76000, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра філософії та соціології