РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник соціально-економічних досліджень
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Одеський національний економічний університет
Науки:
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (17.03.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (17.03.2020)
71 - Облік і оподаткування (17.03.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (17.03.2020)
73 - Менеджмент (17.03.2020)
75 - Маркетинг (17.03.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (17.03.2020)
241 - Готельно-ресторанна справа (17.03.2020)
242 - Туризм (17.03.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (17.03.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6448 від 21.08.2002

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2313-4569(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Research Papers in Economics (RePEc)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(048) 777-89-16
FAX:
sbornik.vsed.oneu@gmail.com
Україна, м. Одеса, Одеська область, 65082, вул. Гоголя, 18, ауд. 110.