РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка
останнє оновлення 04-12-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський державний університет
Науки:
економічні (06.11.2014) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)
292 - Міжнародні економічні відносини (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 12517-1401 Р від 27.04.2007

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1817-9215(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 1817-9290(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Економічні аспекти екологізації виробництва і раціонального природокористування, організаційно-економічні механізми екологізації суспільно-господарських відносин, теорія і практика дослідження ринку

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 0542 68 78 78
FAX:
visnyk@fem.sumdu.edu.ua
40007, м. Суми, Сумська область, вул. Римського-Корсакова, 2