РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Сумського національного аграрного університету (Ветеринарна медицина)
останнє оновлення 17-03-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський національний аграрний університет
Науки:
ветеринарні (16.05.2016) перереєстрація
ветеринарні (24.09.2020)
Спеціальності:
211 - Ветеринарна медицина (24.09.2020)
212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза (24.09.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 23689-13529P, 21.11.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-3799(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-3802(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе", зовнішнє

Тематика

інновації у ветеринарній медицині, біобезпека та біозахист; ветеринарна патологія та морфологія; клінічна та лабораторна діагностика; біотехнологія; ветеринарна фармакологія та токсикологія; ветеринарна вірусологія, мікробіологія та імунологія; епізоотіологія та інфекційні захворювання; паразитологія; гігієна та санітарія; внутрішні незаразні захворювання та клінічна біохімія; ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані


FAX:
visn_snau_vet_med@ukr.net
вул. Х. Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна