РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів
останнє оновлення 01-05-2023
Категорiя Б
Засновник(и):
Сумський національний аграрний університет
Науки:
технічні (29.12.2014) перереєстрація
технічні (24.09.2020) перереєстрація
технічні (27.04.2023)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (24.09.2020)
133 - Галузеве машинобудування (24.09.2020)
208 - Агроінженерія (24.09.2020)
181 - Харчові технології (27.04.2023)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №23691-13531Р від 21.11.2018

Вид видання: журнал Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2708-4892(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2708-4906(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

агроінженерія (агротехсервіс, машиновикористання в рослинництві, машиновикористання в тваринництві); галузеве машинобудування (машинобудування, матеріалознавство, проектування технічних систем); енергозбереження та безпека життєдіяльності; теоретичні питання інженерії; інженерні технології харчових виробництв

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Google Scholar
Index Copernicus
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38 (097) 084 11 38
FAX:
mapp@snaubulletin.com.ua
40021, Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160