РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
останнє оновлення 03-02-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Науки:
технічні (21.12.2015) перереєстрація
історичні (16.05.2016) не фаховий
економічні (16.05.2016) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
технічні (02.07.2020) перереєстрація
технічні (24.09.2020) перереєстрація
технічні (09.02.2021)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
131 - Прикладна механіка (02.07.2020)
132 - Матеріалознавство (02.07.2020)
133 - Галузеве машинобудування (02.07.2020)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020)
122 - Комп’ютерні науки (24.09.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (24.09.2020)
273 - Залізничний транспорт (24.09.2020)
161 - Хімічні технології та інженерія (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15607- 4079ПР від 18.08.2009

Вид видання: журнал Періодичність: 12/р (із свідоцтва); 8/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1998-7927(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)
ISSN: 2664-6498(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

журнал публікує статті, повідомлення, рецензії, інформаційні та інші матеріали, в яких висвітлюються актуальні проблеми в галузі технічних та економічних наук

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

380995180315,380507453630,380505354963,380956970272,380509133684,380505811876
FAX:
sergeykudryavtsevsnu@gmail.com,logistyka.snu.edu.ua@gmail.com,shvorni@gmail.com,an.mitsyk@gmail.com,galgash@gmail.com,visnik@snu.edu.ua
Контактна особа Кудрявцев Сергій Олександрович,Чернецька-Білецька Наталя Борисівна,Шворнікова Ганна Михайлівна,Міцик Андрій Володимирович,Галгаш Руслан Анатолійович,Полупан Юлія Вікторівна
Україна, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 59-а, кімн. 126