РЕЄСТР наукових фахових видань України

Вісник Тернопільського національного технічного університету
останнє оновлення 08-10-2020
Категорiя Б
Засновник(и):
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Науки:
технічні (06.11.2014) перереєстрація
технічні (15.10.2019) перереєстрація
технічні (28.12.2019)
Спеціальності:
131 - Прикладна механіка (15.10.2019)
132 - Матеріалознавство (15.10.2019)
133 - Галузеве машинобудування (15.10.2019)
121 - Інженерія програмного забезпечення (28.12.2019)
122 - Комп’ютерні науки (28.12.2019)
123 - Комп’ютерна інженерія (28.12.2019)
124 - Системний аналіз (28.12.2019)
125 - Кібербезпека (28.12.2019)
134 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка (28.12.2019)
136 - Металургія (28.12.2019)
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16861-5624 ПР від 10.06.2010

Вид видання: журнал Періодичність: 4/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1727-7108(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

Поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок у механіці та матеріалознавстві; машинобудуванні та автоматизації виробництва; приладобудуванні та інформаційно-вимірювальних системах, математичному моделюванні, математиці.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38-0352-255798, 38-0352-253585
FAX: 38-0352-254983
kaf_vm@tu.edu.te.ua
282001, м. Тернопіль, Тернопільська область, вул. Руська, 56 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя