РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Університету «Україна»
останнє оновлення 13-05-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Науки:
економічні (29.09.2014) перереєстрація
економічні (09.02.2021)
Спеціальності:
51 - Економіка (09.02.2021)
71 - Облік і оподаткування (09.02.2021)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (09.02.2021)
73 - Менеджмент (09.02.2021)
75 - Маркетинг (09.02.2021)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (09.02.2021)
292 - Міжнародні економічні відносини (09.02.2021)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20852-10652ПР від 16.07.2014

Вид видання: збірник Періодичність: 6/р (із свідоцтва); 6/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: (print)
Мова повного тексту:
Українська

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 424-40-69, (044) 424-56-26
FAX:
pkuu@vmurol.com.ua
03115, м. Київ, вул. Львівська, 23