РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Університету банківської справи
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
ДВНЗ «Університет банківської справи»
Науки:
економічні (13.03.2017) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
051 - Економіка (02.07.2020)
071 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
072 - Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (02.07.2020)
073 - Менеджмент (02.07.2020)
075 - Маркетинг (02.07.2020)
076 - Підприємництво та торгівля (02.07.2020)
232 - Соціальне забезпечення (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21815-11715 ПР від 31.12.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 3 на рік (із свідоцтва); 3 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2221-755X(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: двостороннє "сліпе"

Тематика

Розвиток фінансово-економічної науки, вивчення тенденцій та напрямків розвитку фінансових систем, аналіз особливостей функціонування банківської системи України та зарубіжних країн

The Review is devoted to the questions of Economics, Accounting, Finance, and Banking. The Review is intended for specialists in banking and financial systems, managers, and specialists of enterprises of all forms of ownership, academics, and students of educational institutions.

В Вестнике освещаются вопросы экономики, учета, финансов и банковского дела. Вестник рассчитан на специалистов банковской и финансовой систем, руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности, научных работников и студентов учебных заведений.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
Academic Research Index (ResearchBib)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(044) 425-96-13,(032) 297-72-37
FAX:
visnuk_ubs@ukr.net
вул. Андріївська, 1, м. Київ, 04070, Україна