РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник фармації
News of Pharmacy
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Національний фармацевтичний університет
Науки:
фармацевтичні (06.03.2015) перереєстрація
медичні (06.03.2015) перереєстрація
фармацевтичні (15.10.2019)
медичні (15.10.2019)
Спеціальності:
222 - Медицина (15.10.2019)
226 - Фармація, промислова фармація (15.10.2019)

Вид видання: журнал Періодичність: 2 на рік (із свідоцтва); 2-4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2415-8844(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Синтез та аналіз біологічно активних речовин, технологія лікарських препаратів, організація та економіка фармації, експериментальна та клінічна фармакологія

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Index Copernicus
CrossRef
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD)
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
WorldCat
Ulrichsweb Global Serials Directory
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Public Knowledge Project (PKP)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(067) 579-92-94,(057) 706-30-63
FAX:
newspharm-journal@nuph.edu.ua
Національний фармацевтичний університет, вул. Пушкінська, 53, м. Харків, Харківська область, 61002, Україна