РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета
останнє оновлення 15-09-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Північно-Східний науковий центр транспортної академії України
Науки:
технічні (29.09.2014) перереєстрація
технічні (11.07.2019) перереєстрація
технічні (17.03.2020)
педагогічні (02.07.2020) відмова
Спеціальності:
132 - Матеріалознавство (11.07.2019)
133 - Галузеве машинобудування (11.07.2019)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11.07.2019)
142 - Енергетичне машинобудування (11.07.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (11.07.2019)
192 - Будівництво та цивільна інженерія (11.07.2019)
274 - Автомобільний транспорт (11.07.2019)
275 - Транспортні технології (за видами) (11.07.2019)
101 - Екологія (17.03.2020)
122 - Комп’ютерні науки (17.03.2020)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020)
15 - Професійна освіта (за спеціалізаціями) (02.07.2020) відмова

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 6386 від 21.07.2002

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 4/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2219-5548(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька (змішаними мовами)
ISSN: 2521-1773(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Польська, Німецька (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: відкрите

Тематика

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження в галузях машинобудування, матеріалознавства, дорожнього будівництва. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Index Copernicus
Google Scholar
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(057) 707-3799,(057) 7073722
FAX:
rio@khadi.kharkov.ua,beregna@gmail.com
Контактна особа Бережна Катерина Вікторівна
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Харківська область, Україна, 61002