РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки»
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Науки:
економічні (29.12.2014) перереєстрація
економічні (02.07.2020)
Спеціальності:
51 - Економіка (02.07.2020)
71 - Облік і оподаткування (02.07.2020)
72 - Фінанси, банківська справа та страхування (02.07.2020)
73 - Менеджмент (02.07.2020)
75 - Маркетинг (02.07.2020)
76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (02.07.2020)
281 - Публічне управління та адміністрування (02.07.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15455-4027 Р від 05.06.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 4 на рік (із свідоцтва); 4 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-3427(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: одностороннє "сліпе"

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

+38(066)761-88-43
FAX: +38(0572)99-71-60
visen@knau.kharkov.ua
62483, Харківська область, м. Харків, п/в "Докучаєвське-2", ХНАУ