РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Філософія»
останнє оновлення 13-05-2020
Категорiя НЕФАХОВЕ
Засновник(и):
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Науки:
філософські (12.05.2015)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15546-4018 ПР від 17.07.2009

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2312-1947(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2313-1675(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Тематика

Філософія, історія філософії, етика, соціальна філософія, філософія права, філософія освіти, філософська антропологія, філософія культури.

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Ulrichsweb Global Serials Directory
WorldCat
Open Academic Journals Index (OAJI)
Academic Research Index (ResearchBib)
Index Copernicus
Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
Open AIRE
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

(0572) 68-16-78
FAX:
shepitko@hotmail.com
61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2, каб. 311-В