РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Технології та інжиніринг
Technologies and Engineering
останнє оновлення 11-09-2022
Категорiя Б
Засновник(и):
Київський національний університет технологій та дизайну
Науки:
технічні (13.07.2015) переєрестрація
технічні (18.12.2018) перереєстрація
технічні (26.11.2020)
Спеціальності:
122 - Комп’ютерні науки (18.12.2018)
131 - Прикладна механіка (18.12.2018)
133 - Галузеве машинобудування (18.12.2018)
151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (18.12.2018)
161 - Хімічні технології та інженерія (18.12.2018)
132 - Матеріалознавство (18.12.2018)
182 - Технології легкої промисловості (18.12.2018)
141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (26.11.2020)
144 - Теплоенергетика (26.11.2020)
171 - Електроніка (26.11.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 24822-14762ПР від 19.04.2021

Вид видання: журнал Періодичність: 6 на рік (із свідоцтва); 6 на рік (наявна)

Сфера росповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

Домашня сторінка Архів
ISSN: 1813-6796(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2617-9105(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська

Рецензування: зовнішнє

Тематика

метрологія, стандартизація, сертифікація, методи контролю та визначення складу речовин, матеріалознавство, легка та текстильна промисловість, машини легкої промисловості, обладнання та системи управління, полімерні, композиційні матеріали та хімічні волокна, взуття, шкіряні вироби і хутро, проблеми економіки організації та управління підприємствами, технічна естетика, дизайн та мистецтвознавство, електротехнічні та автоматизовані системи, проблеми вищої освіти

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя

Головний Редактор
Грищенко
Іван Михайлович
доктор наук (економічні), професор, Україна, ORCID: 0000-0001-7572-4757, ResearcherID: R-7440-2016, Scopus Author ID: 36175765200
Член Редколегії
Панасюк
Ігор Васильович
доктор наук (технічні), професор, Завідувач кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, ResearcherID: D-4255-2017, Scopus Author ID: 56672850100
Злотенко
Борис Миколайович
доктор наук (технічні), завідувач кафедри електромеханiчних систем, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ResearcherID: 0000-0002-0870-8535, Scopus Author ID: 57196146994
Денисюк
Сергій Петрович
доктор наук (технічні), професор, директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Жуйков
Валерій Якович
доктор наук (технічні), професор, завідуючий кафедрою промислової електроніки, декан факультету електроніки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», України, Київ, ResearcherID: 0000-0002-8132-4503
Осипенко
Володимир Васильович
доктор наук (технічні), професор, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, ResearcherID: 1063943, Scopus Author ID: 57189090865
Задерей
Петро Васильович
доктор наук (фізико-математичні), професор, завідувач кафедри вищої математики Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ResearcherID: 0000-0002-8132-4503, Scopus Author ID: 16416357600
Хоменко
Володимир Григорович
кандидат наук (технічні), доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Scopus Author ID: 7004402598
Чабан
Віталій Васильович
доктор наук (технічні), професор, проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-7178-7320, Scopus Author ID: 57196427122
Шавьолкін
Олександр Олексійович
доктор наук (технічні), професор, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Scopus Author ID: 6505474471
Шведчикова
Ірина Олексіївна
доктор наук (технічні), професор, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Scopus Author ID: 6503887672
Grmela
Lubomír
кандидат наук (технічні), професор, Brno University of Technology, Czech Republic, Brno
Litvine
Igor
доктор філософії (Оберіть галузь науки), професор, Nelson Mandela Metropolitan University, South Africa
Березненко
Сергій Миколайович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-1042-6369, Scopus Author ID: 37068576700
Галавська
Людмила Євгеніївна
доктор наук (технічні), доцент, завідувач кафедри технології трикотажного виробництва Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-6994-6641, Scopus Author ID: 57191413261
Гараніна
Ольга Олександрівна
доктор наук (технічні), доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-4715-3851, Scopus Author ID: 37074559500
Гаркавенко
Світлана Степанівна
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри конструювання і технології виробів із шкіри Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-4504-474X
Здоренко
Валерій Георгійович
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та вимірювальної техніки Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ORCID: 0000-0001-6508-4290, Scopus Author ID: 57194945816
Кизимчук
Олена Павлівна
доктор наук (технічні), професор, Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-8874-8931, Scopus Author ID: 36140680600
Славінська
Алла Людвигівна
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри технології та конструювання швейних виробів Хмельницький національний університет, Україна, Хмельницький, ORCID: 0000-0003-0663-9422, Scopus Author ID: 56728838400
Супрун
Наталія Петрівна
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів Київський національний університет технологій та дизайну, Україна, Київ, ORCID: 0000-0002-3937-8399, Scopus Author ID: 6701785670
Пелик
Леся Василівна
доктор наук (технічні), професор, завідувач кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів Львівський тоговельно-економічний університет, Україна, Львів

Контактні дані

+38 (044) 256-29-86,+38 (096) 933-05-75
FAX: +38 (044) 256-29-86,+38 (096) 933-05-75
vistnuk@knutd.com.ua
вул. Немировича-Данченка, 2, к.1-0112, м. Київ, Україна, 01011