РЕЄСТР наукових фаховий видань України

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Cерія «Біологія»
The journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series «Biology»
останнє оновлення 11-02-2021
Категорiя Б
Засновник(и):
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Науки:
біологічні (13.07.2015) перереєстрація
біологічні (28.12.2019)
Спеціальності:
91 - Біологія (28.12.2019)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21572-11472Р від 20.08.2015

Вид видання: збірник Періодичність: 2/р (із свідоцтва); 2/р (наявна)

Домашня сторінка Архів
ISSN: 2075-5457(print)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)
ISSN: 2220-9697(online)
Мова повного тексту:
Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Мова анотацій: Українська, Англійська, Російська

Рецензування: зовнішнє

Міжнародні бази та каталоги, які індексують видання

Google Scholar
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

Редколегiя - данi вiдсутнi

Контактні дані

38 (057) 707-55-71
FAX:
seriesbiology@ukr.net
біологічний факультет, к. 6-13, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, м. Свободи, 4, м. Харків, Харківська область, Україна, 61022